Σκοπός μας

1 Οργάνωση των ιδιοκτητών συνεργείων μηχανικών οχημάτων παντός τύπου και των μηχανικών στην Συντεχνία

2 Προσπάθεια για πλήρη αναγνώριση, κατοχύρωση και νομοθετική κάλυψη του επαγγέλματος του μηχανικού και ιδιαίτερα του ιδιώτη μηχανικού και/ή των ιδιοκτητών συνεργείων μηχανοκίνητων οχημάτων.

3 Προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών της Συντεχνίας.

4 Διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και η διαπραγμάτευση καλύτερων όρων και σύναψη ειδικών συμφωνιών.

5 Οργανωμένη προώθηση και επίλυση των εκάστοτε αναφυομένων επαγγελματικών και οικονομικών προβλημάτων των μελών Παγκύπρια, Επαρχιακά, Τοπικά ή μεμονωμένα καθώς και άλλων γενικών προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την άσκηση των επιχειρήσεων και του επαγγέλματος

6 Οργάνωση και η προστασία της εργασίας και του όγκου εργασίας των επαγγελματιών, και η διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και των άλλων καλώς νοούμενων συμφερόντων τους και η δημιουργία ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και καλύτερης ποιοτικά ζωής για τους επαγγελματίες

AD-HEREAD-HERE2

7 Εκπροσώπηση του κλάδου και των μελών στις επαγγελματικές τους σχέσεις με όλους τους αρμόδιους, κυβερνητικούς, ημικρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς ή πρόσωπα, όπου υπάρχει επαγγελματική σχέση.

8 Εκπροσώπηση του συνδέσμου στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη μελέτη, συζήτηση, εξέταση, κάλυψη θεμάτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους μηχανικούς, την μοτοκίνηση και άλλα θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους μηχανικούς οχημάτων.

9 Συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση για τις εξελίξεις στο επάγγελμα τόσο στη Κύπρο όσο και στο διεθνή χώρο και η τεχνολογική υποστήριξη όλων των μελών.

10 Δημιουργία σχέσεων με αντίστοιχους συνδέσμους ή σωματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς και η ανταλλαγή επισκέψεων, εμπειριών και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ Συντεχνιών με κοινά ή ομοιοεπαγγελματικά ενδιαφέροντα.

11 Συμμετοχή σε δευτεροβάθμια όργανα όπως η ΠΟΒΕΚ για στήριξη και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών του κλάδου των μηχανικών.

12 Δημιουργία Ταμείων για στήριξη και αλληλοβοήθεια των μελών.

AD-HEREAD-HERE2
Login